Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince TOBB (Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği) izni ile düzenlenmektedir.