Antalya Ticaret Borsası - Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Çandır

Yörex

YÖREX – YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI: “SİZİN ORALARIN NESİ MEŞHUR?”

Üreten Türkiye Platformu’nca 12 yıl önce ekonomik krizle mücadele için başlatılan ve başını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin çektiği “Kriz varsa, çare de var” iletişim kampanyasından hareketle, Antalya Ticaret Borsası İş Geliştirme ve Çalışma Grubu’nda yöresel ürünler piyasasının/pazarının ülke ekonomisinin en önemli iç dinamiği olduğu fikri çerçevesinde YÖREX projesi oluşturulmuştur. YÖREX ile ülkemizin öz sermayesi olan yöresel ürünlerin; ticarete kazandırılması, pazar bulma kabiliyetlerinin geliştirilmesi, tüketimlerinin yaygınlaştırılması, ticari değerlerinin ve katma değerlerinin artırılması ve üretim standartlarının geliştirilmesi için coğrafi işaretlerin (Cİ) yaygınlaştırılması ile kırsaldan kente olan göçün engellenmesi gibi temel ihtiyaçların giderilmesi hedeflenmektedir.

YÖREX sonrası; Yöresel ürünlerin üretimi ve tüketimi arttı. Üreticilerin birbirleriyle etkileşimleri pozitif sinerji yarattı. Ülke ve kent ekonomisine katkı sağlandı. Yöresel ürünler marketleri oluştu. Yöresel ürünlere yönelik e-ticaret siteleri kuruldu. Yöresel ürünler; sergi, il günleri ve panayırlar düzenlenmeye başlandı. Yöresel ürünler farkındalığının ve yaygınlığının artırılmasıyla bu ürünlerin haklarının korunması için mevzuat oluşturulmasına destek sağlandı. TOBB’un Uluslararası Coğrafi İşaretler Ağı’na (OriGIn) üyeliği gerçekleşti. Sadece yöresinde ünlenmiş ürünlerin ulusal düzeyde tanınırlığı sağlandı. Kamu, STK, üniversite ve özel sektörün coğrafi işaretlere olan ilgisi arttı. Coğrafi işaretli ürün sayısı (26.07.2021 itibariyle) 110’dan 783’e, Cİ başvuru sayısı ise 160’dan 743’e çıktı. Oda ve Borsaların yöresel ürünler ve Cİ konusunda iletişimleri gelişti ve tecrübe paylaşımlarında bulunmaları sağlandı. Akademik çalışmaların sayısı arttı.

Geride bıraktığımız 10 yılda YÖREX’e; 3000’in üzerinde katılımcı ve 1 milyonun üzerinde ziyaretçi katıldı. Toplam 81 il ve KKTC’nin yöresel ürünleri sergilendi ve ticarete konu edildi. Yıl içerisinde Oda/Borsalar, kalkınma ajansları ve diğer kurumlara; yöresel ürünler ve coğrafi işaretlerin önemine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi. 7 uluslararası, 2 ulusal, 10 bölgesel seminer düzenlendi. Oda/Borsalar ve kalkınma ajanslarına coğrafi işaret başvuru süreci ve denetimine yönelik ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuldu. Antalya’da oda/borsalarla gerçekleştirilen Cİ Çalışma Grubu ile 12 adet coğrafi işaret kentimize kazandırıldı. TOBB ile konuyla ilgili bakanlıklar ve TÜRKPATENT düzeyinde lobi faaliyetleri yapılarak, Cİ ile ilgili ihtiyaçlar sunuldu. Yöresel ürün üreticilerinin; zincir market ve oteller ile yüz yüze ticari bağlantı kurmaları sağlandı. Kadın üreticilere kooperatifleşme eğitimi verildi. Yöresel ürünlerin markalaşmasına yönelik eğitimler düzenlendi.

YÖRESEL ÜRÜNLERİMİZLE ANTALYA’DA BULUŞALIM…

Tarih boyunca birçok kültür ve uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu; toprağı ve iklimiyle bütünleşen, geçmişten günümüze kadar gelen ve çok geniş bir yöresel ürün yelpazesine sahiptir. Bu geniş yelpazenin buluşma noktası haline gelen YÖREX ise 10 yıldır ülkemiz yöresel ürünlerini Antalya’da bir araya getiriyor bitkisel ürünlerden hayvansal ve işlenmiş gıda ürünlerine, doğal madenlerden el sanatları ürünlerine kadar yöresinin adıyla tanınan birçok ürün 5 gün boyunca profesyonellerin ve yöresel ürün severlerin beğenisine sunuyoruz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteğinde Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde düzenlenen YÖREX, bu yıl 20-24 Ekim 2021 tarihlerinde 11. kez Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. 10 yıllık deneyimle biriktirdiğimiz ve bu yıla özgü faaliyetlerimizle birlikte çok daha gelişmiş ve yayılmış 5 günü hep birlikte yaşayacağız. 81 ilimizin fuarda yer alması ve daha fazla ürünün tüketicilerle buluşturulması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Üreticilerimizi, ticaret erbabımızı ve kurumlarımızı; Yörelerine ait ürünleri tanıtmaları, ticaretlerini artırmaları ve yeni müşteriler kazanmaları, coğrafi işaretli ürünler piyasasını yerinde görmeleri, yeni fikirler edinmeleri ve profesyonellerle yüz yüze görüşmelerde bulunmaları için YÖREX’e katılmaya davet ediyorum.