Yöresel Ürünler Fuarı

YÖREX Hakkında

Hakkımıza

YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı, üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla anılan tarım ürünleri gıda ürünleri, el sanatı ve sanayi ürünlerini ulusal ve küresel ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen bir organizasyondur.

YÖREX'in Temel Amaçları

• Yöresel ürünlerin ticarileşme süreçlerini desteklemek
• Yöresel ürünlerde markalaşmayı sağlamak
• Yöresel ürünlerin katma değerini arttırmak
• Yöresel ürünleri üreten işletmelerin ekonomik kapasitelerini geliştirmek
• Yöresel ürünleri kamuoyuna mal etmek…

YÖREX'in Hedefleri

• Yöresel ürünlerimizin, iç pazarda baskınlık kuran ithal ürünler arasında eriyip gitmesine engel olmak
• Yerel pazarlarda sıkışıp kalmış yöresel ürünlerimizin, daha geniş pazarlarda değer bulmasına yardımcı olmak
• Yöresinin adını almış ve bu özelliği ile tescillenmiş ürünlerin ulusal ve küresel pazarlardaki değerini artırmak
• Yöresinin adını almış, ancak tescillenmemiş ürünleri, coğrafi işaretler başta olmak üzere benzeri belgelendirmeler ile tescillenmesini teşvik etmek
• Oda ve borsalarımızın yöresel ürünlerini ulusal ve küresel pazarlarda tanıtma konusunda öncü kurum olma özelliklerini pekiştirmek
• Oda ve borsalarımızı yöresel ürünlerinin ticarileştirilmesi konusunda birbirleriyle kaynaştırmak, iletişimlerini geliştirmek ve ortaklaşa çalışmalarına zemin hazırlamak
• Yöresel ürünlerin odağında yöresel değerlerin ve kültürel unsurlarımızın fuar süresince etkileşimini ve paylaşımını sağlamak
• Yöresel ürünlerin ticari değerlerini ve hacmini yükselterek, yöredeki istihdamı geliştirmek ve tersine göçü arttırmak
• YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nın ulusal ve küresel düzeyde devamlılığını sağlamak…

YÖREX'in Kapsamı

• Yöresel ürünlerimizin, iç pazarda baskınlık kuran ithal ürünler arasında eriyip gitmesine engel olmak
• Yerel pazarlarda sıkışıp kalmış yöresel ürünlerimizin, daha geniş pazarlarda değer bulmasına yardımcı olmak
• Yöresinin adını almış ve bu özelliği ile tescillenmiş ürünlerin ulusal ve küresel pazarlardaki değerini artırmak
• Yöresinin adını almış, ancak tescillenmemiş ürünleri, coğrafi işaretler başta olmak üzere benzeri belgelendirmeler ile tescillenmesini teşvik etmek
• Oda ve borsalarımızın yöresel ürünlerini ulusal ve küresel pazarlarda tanıtma konusunda öncü kurum olma özelliklerini pekiştirmek
• Oda ve borsalarımızı yöresel ürünlerinin ticarileştirilmesi konusunda birbirleriyle kaynaştırmak, iletişimlerini geliştirmek ve ortaklaşa çalışmalarına zemin hazırlamak
• Yöresel ürünlerin odağında yöresel değerlerin ve kültürel unsurlarımızın fuar süresince etkileşimini ve paylaşımını sağlamak
• Yöresel ürünlerin ticari değerlerini ve hacmini yükselterek, yöredeki istihdamı geliştirmek ve tersine göçü arttırmak
• YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nın ulusal ve küresel düzeyde devamlılığını sağlamak…

0 +

Katılımcı

0 +

Konuşmacı

0 K

Ziyaretçi

Neden Katılmalısınız?

Oda ve Borsalar;
• Bölgelerinde üretilen veya yetiştirilen yöresel ürünleri, ulusal ve küresel ölçekte tanıtmanın öncüsü olacaklar için,
• Yöresel ürünler konusunda diğer oda ve borsalarla bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak için,
• Yöresel ürünlerin ticarileşmesi konusunda girişimcilere ve üreticilere rehber olmak için,
• Yöresel ürünlerinin ticari değerlerinin ve piyasa derinliklerinin artmasıyla kendi tescil gelirlerini arttıracakları için,
• Yöresel ürünlerin coğrafi işaret tescili başta olmak üzere tescillenmesi ve markalaşmasında öncü kurum olacakları için YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’na katılmalıdırlar.
Üretici firmalar;
• Yöresel ürünlerini, genellikle yerel pazarlar için üreten firmalarımız, bu fuarla ulusal ve küresel pazarlara açılma olanağı sağlayacakları için,
• Gelecekteki yatırım planlamalarına yeni yönler verebilecekleri için,
• Yöresel ürünlerini tescillendirme ve markalaştırma yolunda önemli bir açılım sağlamış olacakları için,
• Yerli ve yabancı girişimcilerle ortaklık veya işbirliği konusunda uygun bir ortam yakalayacakları için YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’na katılmalıdırlar.
Ziyaretçiler
• Fuar süresince Anadolu’nun tüm bölgelerindeki yöresel ürünlere ve bu ürünleri üreten kimselere, tek bir merkezde ve uzak mesafeler kat etmeden erişebilecekleri için,
• Türkiye’nin ilk ve en büyük yerli malı tanıtım organizasyonunu görme ve yöresel ürünleri tanıma fırsatı yakalayacakları için YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’na katılmalıdırlar.